Hvad dækker en RealKreditForsikring?

Forsikring ved ufrivillig arbejdsløshed
RealKreditForsikring betaler låneydelsen på dine realkreditlån hvis du bliver fyret. RealKreditForsikring dækker også hvis du på anden måde bliver ufrivilligt arbejdsløs, for eksempel hvis din arbejdsplads går konkurs.

Med en RealKreditForsikring har du én bekymring mindre hvis du bliver fyret. RealKreditForsikringen betaler dine realkreditydelser i op til 12 måneder mens du er ufrivilligt arbejdsløs - første gang når du har været arbejdsløs i 30 dage.

Du kan forsikre ydelser på dine realkreditlån på op til 15.000 kr. om måneden eller op til 45.000 kr. i kvartalet.

RealKreditForsikringen er en rigtig god forsikring ved arbejdsløshed og supplerer det du modtager fra A-kassen. I øjeblikket kan du højst få 17.918 kr. om måneden fra A-kassen, og det kan de færreste boligejere klare sig for.

RealKreditForsikring minder om en lønsikring eller en lønforsikring, men er mere end det, og for de fleste langt billigere.

Gruppeforsikringsaftale med realkreditinstituttet
Det enkelte realkreditinstitut har mulighed for at indgå en såkaldt "gruppeforsikringsaftale" med forsikringsselskabet bag RealKreditForsikring, AXA. Har dit realkreditinstitut indgået denne aftale, giver det dig nogle fordele omkring beskatningen og størrelsen af den låneydelse, som du kan få dækket hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.

I øjeblikket er der indgået gruppeforsikringsaftale med:

 • BRFkredit

Der er i øjeblikket ikke indgået gruppeforsikringsaftale med:

 • Realkredit Danmark
 • Nordea Kredit
 • Nykredit
 • Totalkredit
 • DLR

Vi håber at flere af disse realkreditinstitutter vil indgå en gruppeforsikringsaftale, så flere kunder med et realkreditlån kan få del i fordelene, som er beskrevet herunder.

Skat
Udbetalingen ved ufrivillig arbejdsløshed håndteres skattemæssigt forskelligt – alt afhængigt af hvilket realkreditinstitut du har. Gruppeforsikringsaftalen med forsikringsselskabet betyder, at vi betaler låneydelserne direkte til realkreditinstituttet – i stedet for at refundere dig låneydelsen, som du selv har betalt til realkreditinstituttet.

Hvis der er indgået en gruppeforsikringsaftale med realkreditinstituttet, betyder det med de gældende regler at:

 • Du ikke bliver beskattet af udbetalingen ved ufrivillig arbejdsløshed.
 • Du altid vil kunne få betalt den fulde låneydelse (afdrag, renter og bidrag) på realkreditlånet.
 • Du ikke har fradrag for forsikringsgebyret.
 • Du ikke har fradrag for renter og bidrag i udbetalingsperioden, da de er betalt af forsikringsselskabet.

Hvis der IKKE er indgået en gruppeforsikringsaftale med realkreditinstituttet, betyder det med de gældende regler at:

 • Du bliver beskattet af udbetalingen ved ufrivillig arbejdsløshed i den personlige indkomst.
 • Du derved kun vil få refunderet låneydelsen på realkreditlånet fratrukket skatten. Skatten udgør for de fleste ca. 38%.
 • Du har fradrag for forsikringspræmien til ufrivillig arbejdsløshed.
 • Du har fradrag for renter og bidrag, da de er betalt af dig selv.

På dækningen ved midlertidig uarbejdsdygtighed og på dødsfaldsdækningerne, er der ingen skattepligt af udbetalingerne, men omvendt er der ikke heller fradragsret for præmien, uanset om der er indgået en gruppeforsikringsaftale eller ej.

Størrelsen på forsikret låneydelse – samspil med indkomst og A-kasse
Hvis der IKKE er indgået en gruppeforsikringsaftale, udbetales forsikringsydelsen direkte til dig selv, som refusion af den låneydelse du selv har betalt til realkreditinstituttet.

Udbetalingen ved ufrivillig arbejdsløshed fra RealKreditForsikringen håndteres da på samme måde som udbetalinger fra A-kassen og en eventuel lønsikring. Efter de gældende regler skal den samlede udbetaling kunne holde sig indenfor 80% af din indkomst de seneste 3 måneder inden arbejdsløsheden. Medfører udbetalingen fra for eksempel RealKreditForsikringen at 80% grænsen overskrides, bliver der modregnet fuldt ud i dagpengene fra A-kassen.

Da vi ikke ønsker at du forsikrer dig med et for højt beløb, og dermed betaler unødigt meget i præmie, har vi i beregningsfunktionen her på hjemmesiden ved køb af RealKreditForsikringen udarbejdet en 80%-begrænser, som gælder for de realkreditinstitutter, hvor der ikke er indgået en gruppeforsikringsaftale.

Hvis din indkomst er relativt lille, kan du derfor opleve at du ikke kan forsikre hele låneydelsen, men kun en del heraf.

Er du derimod kunde hos ét af de realkreditinstitutter, hvor der er indgået en gruppeforsikringsaftale, er der ingen begrænsninger i hvor meget af låneydelsen som du kan forsikre dig for.

Så selvom du har en relativ lille indkomst, eller har en lønsikring andetsteds i forvejen, vil du altid kunne forsikre den fulde låneydelse og få den betalt direkte til realkreditinstituttet uden at du skal beskattes heraf.

Livsforsikring ved ulykke
Du får uden beregning automatisk en livsforsikring med. Den indfrier restgælden på dine realkreditlån, hvis du dør ved en ulykke.

Du får forsikret restgælden på dine realkreditlån på op til 1,5 mio. kr.

Tilvalgsdækninger
Arbejdsløshedsforsikringen og livsforsikringen ved ulykke er grunddækningen i RealKreditForsikringen. Når du har afsluttet købsprocessen på hjemmesiden og købt grunddækningen kan du beregne og supplere med to tilvalgsdækninger:

 • Midlertidig uarbejdsdygtighed, der ligesom arbejdsløshedsforsikringen betaler låneydelsen på dine realkreditlån, men nu også hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde i en periode. Her gælder også at du kan forsikre ydelser på dine realkreditlån på op til 15.000 kr. om måneden eller op til 45.000 kr. i kvartalet.
 • Livsforsikring, der dækker ved alle andre tilfælde end ulykke. Dør du for eksempel af en sygdom, vil restgælden på dine realkreditlån også blive indfriet. Sammen med livsforsikringen ved ulykke, som er med i grunddækningen uden beregning, har du samlet en rigtig god livsforsikring hvis du tilvælger denne dækning. Også her får du forsikret restgælden på dine realkreditlån på op til 1,5 mio. kr.

Hvad dækker RealKreditForsikring ikke?
Alle forsikringer har undtagelser. De er til for at skabe balance imellem det, som kunderne betaler og de udbetalinger, som kommer fra forsikringen. Havde vi ingen undtagelser, ville forsikringerne være meget dyre, da forsikringsselskabet stort set skulle dække alt.

Kunsten er derfor at finde de rigtige - og rimelige - undtagelser, der gør, at så mange som muligt får glæde og tryghed af deres forsikring, samtidig med at prisen er attraktiv og til at betale.

Det har vi gjort meget ud af hos RealKreditForsikring. Nedenfor finder du de væsentligste situationer, hvor RealKreditForsikring ikke dækker. Samtlige undtagelser kan du finde i forsikringsbetingelserne, som du finder ved at klikke her.

RealKreditForsikring dækker ikke:

 • Hvis du selv opsiger dit job
  Forsikringer dækker normalt kun de ting, som man ikke selv er herre over eller ikke selv har indflydelse på. Det har du hvis du selv opsiger dit job. Forsikringer skal dække når uheldet er ude.
 • Hvis du bliver fyret indenfor de første 6 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft.
  Det er for at forhindre at nogen ”spekulerer” i at tegne forsikringen den ene dag, og så pludselig blive fyret få dage efter. Vi synes at det er rimeligt at man bidrager lidt til fællesskabet inden at man kan benytte sig af sin RealKreditForsikring.
  A-kasserne har en lignende regel, hvor man skal være medlem i 12 måneder inden man er berettiget til dagpenge. Ser vi på lønsikring eller lønforsikringprodukterne har de fleste et krav om 9 eller 12 måneder. På RealKreditForsikringen er perioden blot 6 måneder.
 • Hvis du har været arbejdsløs eller uarbejdsdygtig i mindre end 30 dage
  Den første udbetaling fra din RealKreditForsikring sker, når du har været ufrivilligt arbejdsløs eller uarbejdsdygtig i 30 dage. Er du så heldig at komme i et nyt job - eller blive rask igen - inden de 30 dage, dækker din RealKreditForsikring ikke. Er din arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed derimod mere langvarig, og påvirker den din økonomi i større omfang, mener vi, at det er vigtigt at du har en god forsikring ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed.
 • Hvis du ikke har været beskæftiget i 12 måneder, inden du bliver arbejdsløs
  For at kunne have glæde af arbejdsløshedsforsikringen i en RealKreditForsikring skal du kunne vise, at du har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Har du for eksempel et sæsonbetonet job, hvor du ved, at du hvert år har en periode med arbejdsløshed, bør du ikke købe en RealKreditForsikring.
 • Hvis du bliver uarbejdsdygtig, og du kendte til sygdommen eller ulykken, der gav anledning til uarbejdsdygtigheden, da du købte forsikringen.
  Ingen forsikringer dækker bestående skader. Har du en bule i forskærmen på din bil, og senere køber en kaskoforsikring, er denne bule heller ikke dækket. De sygdomme og ulykker som du kendte til ved købet af RealKreditForsikring, er ikke dækket. Får du derimod en anden sygdom, eller kommer ud for en anden ulykke, der medfører at du bliver uarbejdsdygtig, vil der være dækning.

 

Til forsiden

Bliv forsikret nu

Bliv ringet op og få et tilbud

Tak for din henvendelse

Mens du venter, så læs vores

» Spørgsmål og svar