Tjekliste
Du bør købe - eller alvorligt overveje at købe - en RealKreditForsikring hvis:

 • Du er på vej ind på ejerboligmarkedet for første gang eller er nyere boligejer
 • Du skylder mere på boligen end den er værd - eller blot har en høj belåning af din ejerbolig
 • Du har købt bolig mens priserne var på deres højeste, omkring 2006 – 2008
 • Din arbejdsplads er afhængig af danskernes privatforbrug eller udviklingen i nogle af de lande som, har store økonomiske problemer
 • Du har et afdragsfrit lån
 • Du har et flexlån
 • Du er timelønnet og vil have en stram boligøkonomi på sygedagpenge
 • Du har en lille pensionsopsparing med beskeden eller ingen livsforsikring

Kan du svare ja til kun ét af ovenstående udsagn, kan det være, at du kan ride stormen af, hvis uheldet er ude. Har du for eksempel et flexlån, men en meget lav belåning, betyder en længere periode med arbejdsløshed måske ikke det store for dig.

Kan du omvendt svare ja til mere end ét af ovenstående udsagn, er det overvejende en god idé at købe en RealKreditForsikring. Læs mere nedenfor.

Boligmarkedet
Renten er på det laveste niveau nogensinde, men alligevel er boligpriserne ikke steget tilsvarende, selvom de økonomiske lærebøger siger, at priserne burde gå op når renten er lav.

Kommende boligejere er nervøse for fremtiden, og de er ikke mindst bekymrede for at skulle blive arbejdsløse og dermed ikke kunne klare betalingerne på deres realkreditlån. Derfor er der en meget lav efterspørgsel efter boliger fra potentielle boligejere.

Faldende boligpriser betyder for de nuværende boligejere, at de må se deres friværdi og opsparing falde. De har måske tidligere regnet med at kunne tage et tillægslån hvis de blev arbejdsløse eller syge. Men den mulighed kan være væk, hvis friværdien også er væk.

Allerværst ser det ud for de tusinder af boligejere, som købte bolig, da priserne var på toppen - særligt i 2006 – 2008. Mange her er ”teknisk insolvente”. Det vil sige, at de ikke kan sælge deres bolig uden tab. De er med andre ord stavnsbundne til deres bolig.

Rammer arbejdsløsheden, og indkomsten falder, kan det medføre tvangsauktion når man ikke kan betale ydelserne på realkreditlånet. Mange vil da stå tilbage med en stor gæld, men uden ejerbolig.

Med en RealKreditForsikring kan du som kommende boligejer med tryghed gå ind på boligmarkedet.
Er du allerede boligejer, kan du opnå en større tryghed for at kunne blive boende.

Arbejdsmarkedet
Arbejdsløsheden har bidt sig fast. Ingen økonomer eller eksperter spår om faldende arbejdsløshed i den nærmeste fremtid. De seneste par år har arbejdsløsheden været på samme niveau. Selvom renten er historisk lav, og virksomhederne billigt skulle kunne investere i nye arbejdspladser, og regeringen prøver at puste liv i arbejdsmarkedet – så har det ikke hjulpet.

De penge, som folk har imellem hænderne, holder de under hovedpuden, fordi de er utrygge ved fremtiden. Derved køber de færre varer, og flere arbejdspladser er truede. En ond cirkel.

Ungdomsarbejdsløsheden er stigende, og flere og flere nyuddannede må stille sig i arbejdsløshedskøen.

At være offentligt ansat er ikke længere en garanti for livsvarig beskæftigelse. Kommunerne, regionerne og staten er presset til at vende hver en krone.

De fleste boligejere har set, at vi i højere og højere grad er en del af et globalt samfund. Danmark er påvirket af økonomierne ikke bare i nærmarkederne, men i højere og højere grad påvirket af de internationale markeder. Arbejdskraftens frie bevægelighed har vi fået at mærke på arbejdspladserne.

Arbejdsløsheden i landene omkring os – særligt i Sydeuropa - er alarmerende høj. Det er måske et spørgsmål om tid, inden vi ud over billig arbejdskraft fra Østeuropa vil se en tilsvarende tilstrømning af arbejdskraft fra Sydeuropa, da vi sammenlignet med disse lande - endnu - har en lavere arbejdsløshed. Mange i Sydeuropa er tilmed veluddannede.

Alle job i Danmark er i princippet i spil. Ingen kan vide sig sikre i jobbet, da økonomierne hænger sammen. Men med en RealKreditForsikring kan du sikre dig imod konsekvenserne heraf, hvis fyresedlen lander på bordet.

Afdragsfri lån og flexlån
Mange har valgt at have et afdragsfrit lån. Har man ikke indrettet sin boligøkonomi - og sparet afdraget op - kan det være svært at klare den merudgift, der kommer når man skal starte med at afdrage. Rammes man herudover af arbejdsløshed, er der for alvor problemer.

Mange har også valgt flexlån med en meget lav rente – i øjeblikket. Men når renten en dag stiger, og måske endda i kombination med krav om påbegyndelse af afdrag på realkreditlånet, kan det på samme måde skabe en stram boligøkonomi, som for rigtig mange vil være svær at håndtere hvis arbejdsløsheden rammer.

Har du et afdragsfrit lån eller et flexlån, er det også en god idé at overveje om du uden problemer kan betale dine realkreditlån når der skal afdrages eller når renten stiger, hvis du samtidig er arbejdsløs.

Muligvis vil en RealKreditForsikring være et godt sikkerhedsnet.

Timelønnet
Er du timelønnet, og dermed ikke omfattet af funktionærloven, vil du under sygdom eller efter en ulykke ved midlertidig uarbejdsdygtighed alene modtage sygedagpenge, hvilket økonomisk set er ligeså tungt som at blive arbejdsløs. Funktionærer og personer ansat i funktionærlignende job vil modtage løn under sygdom.

Derfor bør du som timelønnet overveje at købe tilvalgsdækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed, således at din RealKreditForsikring også giver dig tryghed i boligøkonomien hvis du bliver sygemeldt fra dit job.

Små eller ingen pensionsopsparinger og livsforsikringer
Har du en større pensionsopsparing, der måske er tilknyttet en solid livsforsikring, er du formodentlig godt dækket ved dødsfald.

Har du derimod ingen eller små pensionsopsparinger eller livsforsikringer, som gør at dine efterladte ved dødsfald vil stå tilbage med en bolig med en stor realkreditgæld - men uden din indkomst - bør du eller din partner, som også er låntager på realkreditlånet, overveje at tilvælge dækningen med livsforsikring ved dødsfald af andre årsager end ulykke.

Hvem kan købe en RealKreditForsikring
Det er nemt at købe en RealKreditForsikring. Du skal blot opfylde nogle få betingelser:

 • Du skal være låntager hos et dansk realkreditinstitut
 • Du skal være fyldt 18 år, men ikke 65 år
 • Du skal have været fastansat som lønmodtager på det almindelige arbejdsmarked i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 6 måneder op til købsdatoen og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge hos den samme arbejdsgiver
 • Du må ikke have - eller burde ikke have, kendskab til kommende arbejdsløshed, eller kendskab til sygdom eller ulykke, som kan medføre midlertidig uarbejdsdygtighed eller dødsfald

Kan du opfylde disse få betingelser, kan du købe en RealKreditForsikring.

Er du i flexjob eller selvstændig erhvervsdrivende kan du ikke købe en RealKreditForsikring.

Flere låntagere
Hvis I er to, der begge er låntagere på realkreditlånene, kan I begge købe en RealKreditForsikring og opnå forsikring ved ufrivillig arbejdsløshed.

Selvom I er to, der er låntagere, kan I også vælge, at det blot er den ene, som er sikret med en RealKreditForsikring.

Rent praktisk så køber I en RealKreditForsikring til én person ad gangen i købsprocessen her på hjemmesiden. RealKreditForsikring er en personlig forsikring, hvor hver person køber sin. Når den ene har købt forsikringen efter afslutning af købsprocessen, har man mulighed for gentage købsprocessen for den anden person.

I kan også vælge forskellige tilvalgsdækninger: Vælger den ene grunddækningen med arbejdsløshedsforsikring og livsforsikring ved ulykke, kan den anden person godt supplere med tilvalgsdækningen ved midlertidig uarbejdsdygtighed eller livsforsikring ved andre tilfælde end ulykke, uden af den første skal have samme dækning.

I har således rig mulighed for at sammensætte jeres RealKreditForsikring, så den passer netop til jeres behov.

Det er også muligt at ændre i forsikringsdækningen senere, for eksempel hvis jeres behov for tryghed som boligejer ændrer sig.

Hvordan køber jeg RealKreditForsikring
Det hele sker her på hjemmesiden, hvor du selv gennemfører hele købet. Du starter med at beregne prisen for din RealKreditForsikring. Det kan du gøre her.

Her får du prisen for dig selv for grunddækningen med ufrivillig arbejdsløshed og livsforsikring med dækning ved ulykke.

Synes du, at prisen for at opnå trygheden i din boligøkonomi er fornuftig, kan du gå videre med at indtaste:

 • Oplysninger om dig selv
 • Betalingsoplysninger

Klikker du derefter "Opret forsikring" vil du modtage en e-mail med din forsikringspolice eller dit forsikringsbevis sammen med forsikringsbetingelserne. Du kan enten gemme dokumentationen elektronisk på din computer, eller du kan udskrive det og gemme det på papir.

Det tager mindre end 5 minutter.

Ønsker du derudover en af tilvalgsdækningerne får du efter at have afsluttet købsprocessen på grunddækningen mulighed for at regne på hvad tilvalgsdækningerne koster for dig, og for at købe en eller begge tilvalgsdækninger. Du kan senere altid logge ind her på hjemmesiden og vælge de dækninger, som passer til dine aktuelle behov.

Skulle du alligevel have spørgsmål eller være i tvivl om noget kan du skrive eller ringe til os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

 » Beregn din forsikring

Bliv forsikret nu

Bliv ringet op og få et tilbud

Tak for din henvendelse

Mens du venter, så læs vores

» Spørgsmål og svar