Min samlever, der er medunderskriver på realkreditlånet, er ved at købe sin egen RealKreditForsikring til samme realkreditlån, som jeg netop har forsikret. Han får oplyst, at han ikke kan bruge den samme e-mail adresse som mig. Hvad skal han gøre?

En RealKreditForsikring er en personlig forsikring, hvor hver person køber sin separate forsikring. Al kommunikation om RealKreditForsikringen sker via e-mail, for at holde vores omkostninger så lave som mulige og priserne på forsikringen tilsvarende lave. For da at sikre, at vi kan kommunikere med den rette person, skal hver person oprette sin forsikring med sin egen unikke e-mail adresse.

Har I kun én e-mail adresse i familien, kan den ene f.x. bruge en arbejds-mail eller I kan meget let oprette en ny e-mail adresse til den ene ved for eksempel Google, Microsoft eller andetsteds.

Har én af jer en smartphone, har man som oftest også sin egen unikke e-mail adresse tilknyttet, som kan bruges.

Nedenfor er eksempler på links til Google og Microsoft:

Google Konto (Gmail)

Microsoft Konto (Hotmail, SkyDrive eller Xbox LIVE)

 

Når jeg taster min e-mail adresse ind får jeg at vide, at jeg forsøger at oprette en forsikring på en e-mail adresse, som allerede er tilknyttet en anden forsikring, tilhørende en anden person. Hvad skal jeg gøre?

Det skyldes at vi allerede "kender dig", og du allerede har – eller tidligere har haft – en forsikring hos os.

Gå i stedet ind under "Login" her på hjemmesiden, og indtast din e-mail adresse og password. Har du glemt dit password, skal du klikke på "Glemt password?", og du får tilsendt et nyt.

Herefter vil du i Login-funktionen kunne købe en ny RealKreditForsikring eller ændre i dine eventuelle eksisterende forsikringer.

 

Jeg har skiftet realkreditinstitut. Skal jeg gøre noget ved min RealKreditForsikring i dén forbindelse?

Ja. Du skal logge ind her på hjemmesiden, og opsige forsikringen og angive årsagen "Lånet er indfriet". Derpå skal du etablere en ny RealKreditForsikring, hvor du vælger det nye realkreditinstitut med de relevante oplysninger om det eller de forsikrede lån.

 

Jeg har lige underskrevet en købsaftale på køb af et hus, men har ikke overtaget det endnu og realkreditlånet er heller ikke udbetalt endnu. Kan jeg købe en RealKreditForsikring nu?

En af betingelserne for at kunne købe en RealKreditForsikring er, at du er låntager hos et dansk realkreditinstitut. Det er du ikke før at realkreditlånet er udbetalt. Du må derfor desværre vente med at købe RealKreditForsikringen til realkreditlånet er etableret og udbetalt.

 

Kan jeg købe en højere dækning end låneydelsen på mit realkreditlån?

Det kan du godt, men det bør du ikke umiddelbart. Hvis du skal have udbetalt fra RealKreditForsikringen kan du maksimalt få refunderet eller betalt dét som dine samlede realkreditydelser hos det samme realkreditinstitut udgør. Derfor kan det være spild af dine penge hvis du forsikrer dig med en for høj dækning.

En situation hvor det kan være fornuftigt at købe en højere dækning end den aktuelle låneydelse, er hvis du i løbet af kort tid ved at du skal til at afdrage på dit lån, der i øjeblikket er afdragsfrit. Betaler du. f.x. 2.000 kr. om måneden i rente og bidrag, men ved at du om få måneder skal til at afdrage med 4.000 kr. om måneden, således at låneydelsen samlet bliver 6.000 kr. i alt, kan du med fordel købe en dækning på 6.000 kr. Du opnår derved at få afviklet kvalifikationsperioden på de 6 måneder af hele dækningen. Dit alternativ vil være at købe en dækning på 2.000 kr. nu, og senere 4.000 kr. yderligere. Da vil der gælde en ny kvalifikationsperiode på 6 måneder fra tidspunktet du forhøjer dækningen.

Kvalifikationsperioden er den første periode af forsikringens løbetid, hvor du ikke er dækket hvis du bliver opsagt eller arbejdsløs.

 

Min samlever og jeg ejer hver 50% af ejendommen (fremgår også af tinglysningen). Kan jeg alligevel forsikre mig for hele realkreditydelsen, eller kan jeg kun forsikre mig for halvdelen af ydelsen?

Ja, det kan du.  Du kan tegne forsikringen for den fulde låneydelse.

 

Har min indkomst indvirkning på min RealKreditForsikring?

For de realkreditinstitutter, som ikke har indgået gruppeforsikringsaftale med forsikringsselskabet, afhænger størrelsen af udbetalingen fra din RealKreditForsikring ved ufrivillig arbejdsløshed af din personlige indkomst de seneste 3 måneder inden du bliver arbejdsløs.

Du kan se hvilke realkreditinstitutter, som i øjeblikket har eller ikke har indgået en sådan gruppeforsikringsaftale her.

Du kan forsikre dig med dagpenge fra a-kassen, RealKreditForsikring og en eventuel lønsikring, på højst 80% af indkomsten de 3 seneste måneder inden arbejdsløsheden.
Har du forsikret dig for meget, vil der ske modregning i dagpengene fra a-kassen.

- Da vi ikke ønsker at du forsikrer dig med et for højt beløb, og dermed betaler unødigt meget i præmie, har vi i beregningsfunktionen udarbejdet en 80%-begrænser, som gælder for de realkreditinstitutter, hvor der ikke er indgået en gruppeforsikringsaftale.

Du skal forsøge at give "dit bedste bud på" hvad din indkomst vil kunne være de 3 seneste måneder før en evt. arbejdsløshed.

 

Hvad skal medregnes som min indkomst?

Din bruttoløn + værdien af eventuelle skattepligtige goder, f.eks. fri bil, fri kost eller fri logi.
Skattefrie udbetalinger, f.eks. skattefri kørselsgodtgørelse (kilometerpenge), skal IKKE medregnes.

Kort sagt: Alt hvad du betaler skat af, skal medregnes.

Det er hvad din arbejdsgiver reelt har indberettet som skattepligtig indkomst til e-indkomstregisteret de seneste 3 måneder inden du bliver arbejdsløs, som medregnes. Det betyder så, at hvis du i de 3 måneder inden du bliver arbejdsløs modtager feriepenge eller en stor bonus, som er skattepligtig, medregnes dette. Dermed vil du kunne modtage et større beløb fra din RealKreditForsikring, da der er "længere op til loftet" inden der sker modregning i dagpengene.

Vi ved det kan være svært at gætte på hvad man vil tjene på et tidspunkt ude i fremtiden, men gør dit bedste. Derfor opfordrer vi dig også til mindst én gang om året, f.eks. når du modtager årsopgørelsen fra realkreditinstituttet, at gå ind for at regulere din indkomst og forsikringsdækningen på RealKreditForsikringen, så de passer bedst muligt.

For langt de fleste vil indkomsten være stor nok til at kunne rumme hele låneydelsen på realkreditlånet, men det kan være at du har en relativ lavere indkomst i forhold til en større låneydelse på realkreditlånet, hvis din medejer og medlåntager har en stor indkomst.

 

Jeg har i forvejen en lønsikring i min a-kasse. Har det nogen betydning for min RealKreditForsikring?

Har du i forvejen en lønsikring eller en lønforsikring, der dækker, hvis du bliver arbejdsløs, skal du tage højde for størrelsen af den, hvis du er kunde i et af de realkreditinstitutter, som ikke har indgået en gruppeforsikringsaftale med forsikringsselskabet. Du kan se hvilke det drejer sig om her.

Du må efter Arbejdsløshedsforsikringslovgivningen højst modtage 90 % af din hidtidige arbejdsindkomst efter arbejdsmarkedsbidrag – svarende til ca. 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst før arbejdsmarkedsbidrag – i samlet udbetaling i forbindelse med arbejdsløshed. Heri skal du medregne udbetalinger fra a-kassen, fra lønsikringer eller lønforsikringer samt skattepligtige udbetalinger fra RealKreditForsikringen.

Ved købet af RealKreditForsikring bliver du spurgt, om du har en lønsikring og hvor stor den er, og hvad din indkomst er. Det er for at sikre, at du ikke kommer til at købe en for stor RealKreditForsikring, så a-kassen modregner i dagpengene. Vi vil sikre, at du ikke betaler til noget, som du ikke kan få glæde af.

Er du kunde hos et af de realkreditinstitutter, hvor der er indgået en gruppeforsikringsaftale, har en evt. lønsikring, som du har ved siden af, ingen indflydelse på din RealKreditForsikring.

 

Kan jeg forsikre andre boliglån end mine realkreditlån?

Nej, du kan kun forsikre realkreditlån, og ikke fx banklån, selvom de er anvendt til boligformål. Andelsboliglån kan heller ikke forsikres med en RealKreditForsikring. 

Kan jeg tegne en RealKreditForsikring selvom jeg er blevet opsagt, men ikke er arbejdsløs endnu, da jeg har en opsigelsesperiode?

Nej, det kan du desværre ikke. Man må ikke have kendskab til kommende arbejdsløshed, når forsikringen træder i kraft.

 

Til forsiden

Bliv forsikret nu

Bliv ringet op og få et tilbud

Tak for din henvendelse

Mens du venter, så læs vores

» Spørgsmål og svar