Ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed

Bliver du arbejdsløs eller uarbejdsdygtig skal du hurtigst muligt udfylde og indsende en anmeldelse til os.

Særligt ved ufrivillig arbejdsløshed, hvor du normalt har en opsigelsesperiode, er det vigtigt at du indsender din anmeldelse så hurtigt som muligt. Du behøver ikke at vente til du har haft den sidste arbejdsdag og reelt er arbejdsløs. Du kan anmelde til os, så snart du har modtaget din opsigelse fra din arbejdsgiver. Jo før du kontakter os, jo bedre kan vi hjælpe dig.

Ring til os og vi vil stille dig nogle spørgsmål. Efterfølgende sender vi dig en anmeldelse, som du skal udfylde og sende ind til os.
Kontakt os

I anmeldelserne står der hvilke informationer og hvilket materiale, du skal indsende.

Når vi har modtaget din anmeldelse, vil du kort tid efter høre fra os. Enten med et svar på om du opfylder betingelserne for udbetaling fra RealKreditForsikringen eller om vi mangler flere oplysninger.

Godkender vi din anmeldelse, skriver vi til dig, hvad du skal gøre, og hvornår vi betaler ydelsen på dit realkreditlån første gang.

Fortsat anmeldelse
Hver måned eller kvartal skal du indsende en fornyet anmeldelse, hvori du bekræfter og dokumenterer, at du fortsat er arbejdsløs eller uarbejdsdygtig. På dette grundlag betaler vi fortsat dine låneydelser på realkreditlånene.

Ved dødsfald
Ved dødsfald skal dine arvinger eller boet efter dig kontakte os, og vi sender en anmeldelse, som skal udfyldes og indsendes til os.

 

Til forsiden

Bliv forsikret nu

Bliv ringet op og få et tilbud

Tak for din henvendelse

Mens du venter, så læs vores

» Spørgsmål og svar